Maartje de Vries

maartje

Maartje is werkzaam op het kantoor, vandaaruit houdt zij alles in de gaten.

Facturen worden betaald, verzonden en ingeboekt. Afspraken worden gemaakt en nagekomen.

Zij voert gesprekken met het personeel, bekommert zich om hun ontwikkeling en probeert deze te stimuleren.

Denkt mee met Klaas over de te volgen koers en is zo actief betrokken bij de bedrijfsvoering.