Prairietuin

Een prairietuin is een onderhoudsarm beplantingssysteem, waarbij een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen planten. Het beplantingsconcept wijkt af van de traditionele beplantingswijze, doordat geen groepen van eenzelfde plant worden neergezet zoals bijvoorbeeld in borderbeplanting, maar dat planten over de gehele oppervlakte terugkomen in verschillende combinaties. 

Een prairietuin is onderhoudsarm. De bovenste acht centimeter wordt namelijk afgedekt met een laag Prairieva, dat is een uniek mengsel van lavagesteente. Hierdoor krijgt het onkruid minder kans om te kiemen en lopen de planten eerder uit dan in een traditionele border. 

INSPIREER VRIENDEN: