Gierzwaluwen

Vogelblog

Vliegen de gierzwaluwen nog rond de daken of zijn zij al weer op Afrika.